Nemocnice a její tvrdě pracující personál si zaslouží v současné době podpořit!

Pojďme se do toho vložit a pomoct tak získat finanční prostředky, které jsou potřeba pro rozvoj jejich možností.

Využijme toho a nenechme to bez povšimnutí!

Máme možnost využít chvilky svého volného času k pohybu, což nám všem v současnosti dopřeje trochu zaslouženého odpočinku.

Přidanou hodnotou na tom je, že tím můžeme pomoct tam, kde je to potřeba!